Bestuur & Medewerkers/INspirators

Stichting Ruby and Rose werkt alleen met vrijwilligers en is dankbaar voor de geweldige inzet van zowel het bestuur als  alle andere vrijwilligers. Ook het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden. Onze vrijwilligers zetten zich vol enthousiasme in, onder meer bij het beheren van de webshop, bij voorraadbeheer van de producten die Ruby and Rose verkoopt, bij bemanning van stands bij evenementen, bij het organiseren van evenementen en bij het beheren van de website.
 

Voorzitter:

Pamela Hoetelmans

“ Vanuit Ladies’ Circle Nederland ben ik enkele jaren geleden nauw betrokken geweest bij Stichting Ruby and Rose. De Stichting was ons nationale doel en steeds meer werd ik geraakt door de passie waarmee het bestuur en alle vrijwilligers zich hard maakten voor hun doel. Een doel dat zo concreet is en door samen Ruby and Rose te promoten en financiele middelen op te halen voor goed onderzoek, kunnen veel vrouwen worden geholpen. Het enthousiasme en de wijze van promoten van de stichting is mij altijd bij gebleven en ik ben er dan ook zeker trots op om vanaf 1 april 2020 weer onderdeel hiervan uit te mogen maken.”

Penningmeester:

Dagmar Dielissen

“De doelen waar Stichting Ruby and Rose voor staat zijn heel belangrijk en spreken iedere vrouw aan. Als lid van de Nationale Service Raad van Ladies’ Circle Nederland heb ik me twee jaar lang ingezet voor Ruby and Rose. In die periode ben ik geraakt door het enthousiasme van alle betrokkenen bij Ruby and Rose, bestuur en vrijwilligers, en door de warme reacties op evenementen door het hele land. Daarom wil ik me graag als bestuurslid inzetten voor de Stichting. Samen sterk!”

Secretaris:

Patty van Vierzen-van Hattum, 

In 2007 heeft Leon Massuger Stichting Ruby and Rose opgericht; een stichting ‘voor vrouwen door vrouwen!’ Sinds die tijd heb ik de stichting altijd met interesse gevolgd en in 2014 heb ik het secretariaat van de stichting op mij genomen. Een taak die ik met heel veel plezier verricht en die mij in staat stelde actief te kunnen bijdragen bij Ruby and Rose. Sinds 2018 ben ik ook als secretaris betrokken bij het bestuur en zetten we ons samen met de vrijwilligers en ambassadeurs in om fondsen te werven voor onderzoeksprojecten. Met het inzamelen van deze gelden hopen wij een bijdrage te leveren in de strijd tegen vrouwenkanker en de overlevingskansen voor vrouwen die getroffen worden door deze vorm van kanker te vergroten. Omdat elke vrouw het waard is!

 

Medewerkers:

Coördinator Projecten & Events: Sandra Douna

Webshopbeheer: Lia Wildeman en Denise de Laat

PR & Websitebeheer: Elles Ploegmakers

Social media & Communicatie: Merel Prins / Denise de Laat / Elles Ploegmakers

Voorraadbeheer: Ton de Graaff

Stands en bemanning vrijwilligers: Astrid de Graaff

 

Inspirators:

Gladys v.d. Munckhof

Ria Koopmans                

Stephan Punt

Ineke van Aken

Marieke Smit

Merel Prins

 

lees hun persoonlijke verhaal