Privacy

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Ruby and Rose is afhankelijk van de bijdragen van donateurs en vrijwilligers bij het verwezenlijken van haar doelstellingen: minder gynaecologische kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor gynaecologisch oncologische patiënten.

Ruby and Rose informeert u in deze privacyverklaring over de wijze waarop zij omgaat met uw persoonsgegevens.

Ruby and Rose is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gaat daar zorgvuldig mee om. Daarbij worden de wettelijke privacyregels uiteraard in acht genomen. Dit betekent onder meer dat Ruby and Rose vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat, dat er beveiligingsmaatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat uw gegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt Ruby and Rose en met welk doel doet zij dat?

Als donateur van Ruby and Rose worden uw naam, adres en rekeningnummer verwerkt. Deze gegevens zijn nodig voor het registreren en verder verwerken van uw donatie of machtiging voor automatische incasso.

Als vrijwilliger van Ruby and Rose worden uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer verwerkt, zodat wij u kunnen bereiken en contact met u kunnen hebben over de evenementen en acties die georganiseerd worden. Ook kunnen wij u met die gegevens toegang geven tot ons digitale portaal met informatie voor vrijwilligers.

Ook als u op andere wijze contact heeft met Ruby and Rose, bijvoorbeeld omdat u leverancier, ambassadeur of sponsor bent, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt om de noodzakelijke contacten met u te onderhouden.

Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, dan verwerken wij uw naam en mailadres om u maximaal twaalf keer per jaar onze nieuwsbrief of informatie over evenementen te mailen.

Als u artikelen bestelt via onze webshop dan verwerken wij uw naam, adres, mailadres en telefoonnummer om uw bestelling correct te kunnen verwerken.

 

Wat is nog meer van belang?

Ruby and Rose gebruikt en bewaart uw persoonsgegevens om haar doelen te realiseren en in sommige gevallen ook om te voldoen aan wettelijke of fiscale verplichtingen. Ruby and Rose verwerkt alleen persoonsgegevens die daarvoor nodig zijn.

Ruby and Rose verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derde partijen. Ook worden uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekt, tenzij dat nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt, zoals het automatisch incasseren van uw donatie bij de bank of de verzending van uw bestelling door de vrijwilliger die onze webshop beheert. Verder maakt Ruby and Rose in bepaalde gevallen gebruik van IT-systemen van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot het systeem waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. In dat geval zorgt Ruby and Rose ervoor dat deze derde partijen voldoen aan voldoende waarborgen op het gebied van privacy en beveiliging.

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Ruby and Rose vernietigt persoonsgegevens zodra deze niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verstrekt zijn. Sommige gegevens worden bewaard omdat het op grond van een wettelijke of fiscale verplichting nodig is. In dat geval worden uw persoonsgegevens zeven jaar bewaard. Na afloop van deze termijn zorgen wij ervoor dat uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze worden verwijderd.

 

Uw rechten inzake uw persoonsgegevens

  1. U heeft het recht om een verzoek te doen tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens.
  2. U heeft het recht van verzet. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen het gebruik door Ruby and Rose van uw persoonsgegevens voor charitatieve doeleinden.
  3. U heeft ook altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Ruby and Rose, zowel bij Ruby and Rose (info@rubyandrose.nl) als bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Als u een verzoek doet, zal Ruby and Rose beoordelen of uw verzoek in behandeling kan worden genomen. Zo moet Ruby and Rose bijvoorbeeld uw identiteit kunnen vaststellen. Als Ruby and Rose uw verzoek in behandeling neemt, dan is er een aantal situaties waarin uw verzoek moet worden geweigerd. Dat is bijvoorbeeld het geval als Ruby and Rose een wettelijke bewaarplicht heeft. Ruby and Rose probeert ieder verzoek zo snel mogelijk af te wikkelen, maar in ieder geval binnen vier weken.

U kunt op ieder moment aan Ruby and Rose vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen en niet meer te gebruiken. Ruby and Rose zal dat direct doen, tenzij zij een wettelijke bewaarplicht heeft. In dat geval worden uw persoonsgegevens direct na het verstrijken van die termijn verwijderd. U kunt zich op ieder moment uitschrijven voor de nieuwsbrief. Dat kan door middel van de link die onderaan iedere nieuwsbrief staat of door een verzoek te sturen aan: info@rubyandrose.nl.

 

Links naar websites van derden

Voor zoveel er op onze website links staan naar websites van derde partijen adviseren wij u het privacybeleid te lezen van de website die u via onze website bezoekt. Ruby and Rose kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de manier waarop websites van derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Cookie Statement

Ruby and Rose gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een bestandje dat op uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kan Ruby and Rose bijvoorbeeld het gebruik van de site gemakkelijker maken, de kwaliteit van de website testen of het mogelijk maken om een webpagina via social media te delen.

Ruby and Rose maakt op haar website gebruik van functionele, analytische en advertising cookies. Hieronder wordt per categorie uitgelegd wat deze inhouden en waarvoor Ruby and Rose deze informatie gebruikt:

  • Functionele cookies worden ingezet om de werking van de website te optimaliseren. Zo worden ze bijvoorbeeld gebruikt voor het correct functioneren van formulieren op de website.
  • Analytische cookies worden door Ruby and Rose gebruikt om de kwaliteit en de effectiviteit van de website te kunnen testen en te optimaliseren.
  • Advertising cookies maken het mogelijk om u bepaalde advertenties voor onze campagnes te laten zien.
  • Social media cookies maken handige extra’s mogelijk. Het gaat dan bijvoorbeeld om de ‘like’-knop van Facebook of de mogelijkheid om iets via Twitter te delen. Door deze cookies ‘weet’ de website die u bekijkt, of u bij Facebook of Twitter bent ingelogd.

 

Hoe lang blijven de cookies op mijn computer, tablet of telefoon staan?

Functionele cookies worden na uw bezoek van de website weer gewist. Analytische en advertising cookies worden niet automatisch gewist. U zult deze zelf moeten verwijderen via uw Cookie-instellingen.

Vragen

Als u vragen heeft over het privacybeleid van Ruby and Rose, dan kunt u een mail sturen naar: info@rubyandrose.nl.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Ruby and Rose behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Controleer daarom regelmatig het privacybeleid op de website van Ruby and Rose.