Nalatenschap en schenkingen

Als u stichting Ruby and Rose en haar doelstellingen een warm hart toedraagt, dan kunt u de stichting helpen door haar in uw testament op te nemen of door (periodiek) een schenking te doen. Ieder bedrag draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker.

Uw nalatenschap

Als u stichting Ruby and Rose opneemt in uw testament, dan draagt dat bij aan betere overlevingskansen voor gynaecologisch-oncologische patiënten, minder gynaecologische kanker en een betere kwaliteit van leven voor gynaecologisch-oncologische patiënten. Met uw bijdrage maakt u onderzoek naar gynaecologische kanker mogelijk. Uw nalatenschap kan daarom de toekomst
voor veel vrouwen betekenen.

Hoe doet u dat?

In een testament kunt u opnemen hoe uw nalatenschap verdeeld moet worden. U kunt stichting Ruby and Rose een legaat nalaten. Een legaat is een specifiek geldbedrag of een bepaalde zaak. Ook kunt u stichting Ruby and Rose een erfstelling toewijzen en haar daarmee benoemen tot (mede)erfgenaam. De stichting ontvangt dan een deel van uw nalatenschap. Wat er in uw testament
moet komen te staan om iets na te laten aan stichting Ruby and Rose kunt u bespreken met en laten vastleggen door een notaris.

Collecte tijdens uitvaart

Een andere optie is om tijdens een uitvaart een collecte voor Ruby and Rose te houden. Indien stichting Ruby and Rose tijdig geïnformeerd wordt, kan er gezorgd worden voor collectebussen en foldermateriaal.

Schenkingen

Stichting Ruby and Rose is blij met iedere eenmalige schenking. Een andere optie is om een vaste donateur van stichting Ruby and Rose te worden. Het kan aantrekkelijk zijn om een periodieke schenking te doen om optimaal belastingvoordeel te behalen. Als u minimaal vijf jaar lang hetzelfde bedrag overmaakt, kunt u deze donatie volledig aftrekken van de belasting, ongeacht
de hoogte van de schenking of van uw inkomen.

Met deze vorm van doneren kunt u de gift aan de stichting Ruby and Rose volledig in mindering brengen in uw aangifte Inkomstenbelasting, zonder dat u de giftendrempel hoeft te overschrijden. Sinds 1 januari 2014 is het bij
deze vorm van een periodieke schenking niet meer noodzakelijk om een notaris in te schakelen. Een schriftelijke overeenkomst tussen u als schenker en stichting Ruby and Rose als ontvanger is voldoende.

Klik op onderstaande button voor een standaardovereenkomst die u zelf kunt invullen en die die u ons ter ondertekening kunt mailen (info@rubyandrose.nl).

Verdere informatie

Het is van belang om de juiste tenaamstelling in de officiële stukken op te nemen: Stichting Ruby and Rose, statutair gevestigd te Nijmegen (KvK-nummer 09162620).
Stichting Ruby and Rose heeft de ANBI-status. De stichting is als goed doel vrijgesteld van erfbelasting (successierecht). Bedragen die aan stichting Ruby and Rose worden nagelaten komen dus volledig ten goede aan onderzoek.
Stichting Ruby and Rose is voor de financiering van onderzoek bijna volledig afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen.

Wilt u meer weten over schenkingen of het nalaten van een bedrag? Via de website www.schenking.nl vindt u meer informatie over het doen van een schenking. Op de website www.notaris.nl kunt u een notaris bij u in de buurt zoeken.