Nalatenschap en schenkingen

Indien u stichting Ruby and Rose en haar doelstellingen een warm hart toedraagt, dan kunt u de stichting helpen door haar in uw testament op te nemen of door (periodiek) een schenking te doen. Ieder bedrag draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek naar gynaecologische kanker.

Uw nalatenschap

Als u stichting Ruby and Rose opneemt in uw testament, dan draagt dat bij aan betere overlevingskansen voor gynaecologisch-oncologische patiënten, minder gynaecologische kanker en een betere kwaliteit van leven voor gynaecologisch-oncologische patiënten. Met uw bijdrage maakt u onderzoek naar gynaecologische kanker mogelijk. Uw nalatenschap kan daarom de toekomst
voor veel vrouwen betekenen.

Hoe doet u dat?

In een testament kunt u opnemen hoe uw nalatenschap verdeeld moet worden. U kunt stichting Ruby and Rose een legaat nalaten. Een legaat is een specifiek geldbedrag of een bepaalde zaak. Ook kunt u stichting Ruby and Rose een erfstelling toewijzen en haar daarmee benoemen tot (mede)erfgenaam. De stichting ontvangt dan een deel van uw nalatenschap. Wat er in uw testament
moet komen te staan om iets na te laten aan stichting Ruby and Rose kunt u bespreken met en laten vastleggen door een notaris.

Collecte tijdens uitvaart

Een andere optie is om tijdens een uitvaart een collecte voor Ruby and Rose te houden. Indien stichting Ruby and Rose tijdig geïnformeerd wordt, kan er gezorgd worden voor collectebussen en foldermateriaal.

Schenkingen

Stichting Ruby and Rose is blij met iedere schenking en dat kan zowel een eenmalige of een periodieke schenking zijn. Buiten dat u hiermee de stichting ondersteunt, kan een periodieke schenking ook voor u nog fiscaal voordeel opleveren. Onder voorwaarden kan een periodieke schenking namelijk aftrekbaar zijn in uw aangifte inkomstenbelasting. Eén van de voorwaarden is dat de periodieke schenking schriftelijk wordt vastgelegd en dit kan zonder dat u hiervoor een notaris hoeft in te schakelen.

Voor alle specifieke voorwaarden verwijzen wij u voor de volledigheid naar de site van de Belastingdienst, danwel naar uw (fiscaal) adviseur. 

 

Verdere informatie

Het is van belang om de juiste tenaamstelling in de officiële stukken op te nemen: Stichting Ruby and Rose, statutair gevestigd te Nijmegen (KvK-nummer 09162620).
Stichting Ruby and Rose heeft een ANBI-status en hiermee is de stichting als goed doel vrijgesteld voor de erfbelasting.

Bedragen die aan stichting Ruby and Rose worden nagelaten komen dus volledig ten goede aan onderzoek.
Stichting Ruby and Rose is voor de financiering van onderzoek bijna volledig afhankelijk van schenkingen en nalatenschappen.

Wilt u meer weten over schenkingen of het nalaten van een bedrag? Via de website www.schenking.nl vindt u meer informatie over het doen van een schenking. Op de website www.notaris.nl kunt u een notaris bij u in de buurt zoeken.