Gefinancierd onderzoek Thijs Roelofsen 

Oorzaak ovarium carcinoom

Oorzaak van eierstokkanker in de eileider (door onderzoeker Thijs Roelofsen)

Ongeveer 10 jaar geleden werden voor het eerst aanwijzingen gevonden voor een mogelijke oorzaak van eierstokkanker in de eileider. Dit onderzoek werd uitgevoerd door de toenmalige promovendus Jugen Piek, thans gynaecoloog in Tilburg. De aanwijzing werd toen gevonden in de eileiders van vrouwen met een erfelijk verhoogd risico op deze ziekte ten gevolge van een mutatie in het BRCA1 of BRCA2 gen. Zoals altijd duurde het een aantal jaren voordat ook andere onderzoekers dit voorstadium in de eileider op het spoor kwamen. Het voorstadium kreeg de naam STIC (serous tubal intraepithelial carcinoma). Ook in Nijmegen werd uitgebreid onderzoek gedaan naar het voorkomen van dit type afwijkingen in de eileider. Thijs Roelofsen (promovendus van Prof.Dr. Leon Massuger) onderzocht de eileiders van 226 vrouwen met een mutatie en vergeleek dit met 105 vrouwen waarbij om een andere reden de eileiders werden verwijderd.

Hij vond in totaal in 6,2% van deze vrouwen een STIC laesie terwijl bij de ‘normale vrouwen’ nooit een afwijking werd gezien. Dit percentage komt overeen met de resultaten van andere onderzoekers uit Europa en de USA. Inmiddels zijn veel onderzoekers er van overtuigd dat deze afwijking inderdaad een deel van de eierstokkankers verklaart. Echter, Vrouwen met een erfelijke belasting hebben een risico van 30 tot 50% op het krijgen van eierstokkanker. Slechts een klein deel van de gevallen kan dan ook verklaard worden met deze bevinding. Er moeten dus nog andere bronnen gevonden worden om alle gevallen te verklaren. De onderzoeksgroep in Nijmegen heeft het spoor verlegd naar de baarmoeder omdat ook daar mogelijke oorzaken te vinden kunnen zijn.