Immune cell composition in the endometrium of patients with a complete molar pregnancy: effects on outcome.

De term trofoblastziekten is een verzamelnaam voor een groep zeldzame aandoeningen welke ontstaan uit trofoblastcellen afkomstig van de placenta. In Nederland worden er per jaar ongeveer 265 nieuwe patiënten met een trofoblastziekte gezien, waarvan het merendeel van de vrouwen een molazwangerschap heeft. Deze molazwangerschappen worden opgedeeld in 2 groepen: De partiële molazwangerschap en de complete molazwangerschap. Na operatieve verwijdering van een  complete mola zwangerschap (middels zuigcurettage) bestaat er een risico van ongeveer 15% dat de achtergebleven trofoblastcellen verder doorgroeien en er behandeling met chemotherapie nodig is. Dit wordt post-molar gestational trophoblastic neoplasia genoemd.

Hoewel deze ziekte over het algemeen zeer goed reageert op chemotherapie en de kans op volledige genezing nagenoeg 100% is brengt de diagnose molazwangerschap veel onzekerheden met zich mee. Eén van deze onzekerheden is dat we van tevoren niet kunnen voorspellen welke vrouwen waarschijnlijk chemotherapie nodig zullen hebben.

Een mogelijke oorzaak van het doorgroeien van achtergebleven trofoblastcellen na verwijdering kan zijn dat de achtergebleven cellen niet goed opgeruimd worden door het lichaam. Met andere woorden: de immuunrespons op de achtergebleven cellen is niet sterk genoeg of misschien wel afwezig.

Om dit te onderzoeken hebben we met behulp van nieuwe technieken gekeken naar de aanwezigheid van verschillende immuuncellen in het baarmoederslijmvlies van vrouwen, in door zuigcurettage verwijderde complete molazwangerschappen. Hierbij hebben we complete molazwangerschappen die geen chemotherapeutische behandeling nodig hadden vergeleken met complete molazwangerschappen die wel nabehandeld moesten worden met chemotherapie.

De uitkomst van deze studie liet zien dat er verschillen zijn in de samenstelling van immuuncellen tussen deze twee groepen. Dit is een eerste stap in het vaststellen van een zogenoemd ‘tumorprofiel’ dat ons in de toekomst kan helpen bij het voorspellen bij welke vrouwen er een grote kans is op het doorgroeien van trofoblastcellen. Hiermee hopen we een deel van de onzekerheden die de diagnose molazwangerschap met zich mee brengt te kunnen verkleinen.