killercellen in de buikholte

Nieuwe afweertherapie tegen eierstokkanker

Per jaar overlijden 1100 vrouwen in Nederland aan eierstokkanker, na een zware tijd met operaties en chemotherapie. Dat er gezocht moet worden naar nieuwe behandel mogelijkheden is duidelijk. In de zoektocht naar nieuwe behandelingen met weinig bijwerkingen, kwamen we bij een unieke therapie die ontwikkeld wordt uit navelstrengbloed met killercellen in de buikholte. Deze therapie bestaat uit natural killer cellen, hele slimme afweercellen, die kankercellen meteen kunnen herkennen en doden. Natural killer cel therapie is ontwikkeld tegen bloedkanker en geeft veelbelovende eerste resultaten.

Ons onderzoek richt zich erop om deze therapie beschikbaar te maken voor vrouwen met eierstokkanker. Natural killer (NK) cellen herkennen tumorcellen aan eiwitten op het oppervlak. Bij onderzoek naar aanwezigheid van deze eiwitten op eierstokkanker cellen, hebben we aangetoond dat deze cellen gevoelig zijn voor natural killer cellen. Verder zien we dat vrouwen met eierstokkanker met meer natural killer cellen in het buikvocht in de buikholte, langer leven dan de vrouwen met minder NK cellen. Vervolgens hebben we gekeken in het laboratorium of de NK cel therapie ook echt de tumorcellen kapotmaakt, dit doen ze zelfs erg effectief; tot 99% van de tumorcellen verdwijnen binnen 24 uur na behandeling met NK cellen. Ook in een muismodel zien we dat de tumor afneemt in groei en dat de muizen langer leven als ze behandeld zijn met NK cellen. Allemaal veel belovende resultaten.

Nu zijn we druk bezig met mogelijk maken om deze therapie beschikbaar te maken voor vrouwen met eierstokkanker, alleen hebben we nog twee belangrijke dingen nodig, één is de zekerheid dat deze therapie veilig gegeven kan worden, twee is financiering van de verdere stappen in dit onderzoek.

Inmiddels is er gestart met de patiënten studie.

Janneke Hoogstad-van Evert, arts onderzoeker en gynaecoloog in opleiding Radboudumc.