Early development of ovarian cancer

In 2019 is Christina Wefers gepromoveerd, deels met steun van Ruby and Rose, op onderzoek gedaan naar eierstokkanker en de bijdrage die ons afweersysteem levert in de ontwikkeling van deze ziekte. Zij heeft daarvoor metingen verricht in het buikvocht van vrouwen met eierstokkanker. Ook keek zij naar het vermeende voorstadium van eierstokkanker. Daar is pas recent meer over bekend geworden. Het lijkt er op dat bij eierstokkanker de voorloper van de kanker (het voorstadium) in de eileider zit. Christina deed onderzoek naar de overeenkomsten in afweercellen tussen het voorstadium en de kanker.

Zij heeft in haar proefschrift onder andere laten zien dat het afweersysteem al vroeg in de ontwikkeling een rol speelt bij eierstokkanker. Zo zag ze dat bij voorstadia er steeds meer afweer onderdrukkende stoffen te zien waren in vergelijking met gezonde eileiders. Dit helpt ons te begrijpen waar het in het systeem fout gaat zodat de kanker kan ontstaan of uitzaaien.

In haar laatste hoofdstuk deed zij ook onderzoek naar een heel interessante patiënte bij wie de eierstokkanker bijna verdween nadat zij een zeer ernstige infectie in haar buik doormaakte. 

Inmiddels is Sherin Said begonnen als onderzoeker waarbij de focus van de studie verschoven is van het afweerprofiel bij vroeg stadium eierstokkanker naar het effect van veranderingen in ons afweersysteem en de ontwikkeling van eierstokkanker in een later stadium.  Zij kijkt onder andere naar vrouwen die net als de eerder beschreven patiënte een ernstige buikinfectie doormaken terwijl zij eierstokkanker hebben. Hiervoor doet zij onderzoek in de medische dossiers van patiënten in enkele oncologische centra. Ook heeft ze een studie verricht naar het effect van het verwijderen van de milt bij een operatie voor eierstokkanker op de ontwikkeling van deze ziekte. De milt speelt namelijk een belangrijke rol bij onze afweer.  De resultaten van haar studies zijn nog niet bekend maar volgen in 2021.