BRCA

Onderzoek door: Marieke Arts-de Jong

Al jaren is bekend dat vrouwen met een BRCA mutatie een verhoogd risico hebben op borst- en eierstokkanker. Daarom wordt rond de 40 bij een BRCA-draagster preventieve verwijdering van de eierstokken en eileiders geadviseerd. Dit leidt tot een enorme reductie van de kans op kanker maar met een aantal nadelen op de langere termijn (botontkalking, hartvaatziekten).

Recent zijn er steeds meer aanwijzingen dat de oorsprong van eierstokkanker zich in de eileider bevindt. Mogelijk is het verwijderen van de eileiders dan ook voldoende als preventieve maatregel, maar uiteraard bestaat er angst voor een mogelijk hoger risico op eierstokkanker. Patiënten  vragen echter wel naar de optie van eileider-verwijdering. Dankzij steun van Ruby and Rose krijgen we de mogelijkheid om landelijk onderzoek te doen naar de mening hierover bij professionals en patiënten om te komen tot een optimale studieopzet naar de rol van eileiderverwijdering. Dit alles om vrouwen met een BRCA mutatie optimaal te kunnen begeleiden bij voorkeur zonder kanker, maar met een optimale kwaliteit van leven ook op de langere termijn.